Sosyalprestij.com’da bulunan bilgilerin kullanımı ve yorumlanmasından doğan sonuçların sorumluluğu kullanıcıya aittir. Kullanıcı kullanım koşullarını okuyarak sitenin bilgilendirme amaçlı yayın yaptığını, sitede bulunan bilgilerin tıbbi bir son hüküm taşımadığını kabul eder. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız varsa, size en uygun tedavinin belirlenebilmesi için mutlaka bir doktora gitmelisiniz. Acil bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulması halinde veya sağlığınızı ilgilendiren herhangi bir acil durumda, derhal yetkili uzman bir doktor veya sağlık kuruluşu ile irtibata geçmeli ya da ‘112 Acil Yardım Hattı’nı aramalısınız.

Sosyalprestij.com sitesini kullanan gerçek ve tüzel kişiler aşağıda bulunan kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanım koşullarını tamamen, eksiksiz olarak kabul etmiyorsanız sitemizi kullanmayınız.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar  sosyalprestij.com adresine aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre davranmayı, kullanım şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kullanım şartları olarak sunduğumuz koşulları kabul etmiş sayılırsınız.

SORUMLULUKLAR

a. Sitemiz, sunulan hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

b. Sitemiz, online ortamda herkesin erişebileceği URL’lerindeki bilgi hizmetlerinden teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını; aksi halde 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkındaki hukuki ve cezai yaptırımları peşinen kabul eder.

d. Kullanıcı site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde aşağıdaki gibi içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder:

 • Genel ahlaka ve adaba aykırı
 • Bulunulan ülkedeki yasalara aykırı
 • 3. kişilerin haklarını zedeleyen
 • Yanıltıcı
 • Saldırgan
 • Müstehcen
 • Pornografik
 • Kişilik haklarını zedeleyen
 • Telif haklarına aykırı
 • Yasa dışı faaliyetleri teşvik eden
 • Alkol ve uyuşturucuya özendiren

Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda sosyalprestij.com yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse o kullanıcı ile ilişkin bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.

e. Sosyalprestij.com sitesinini hizmetlerinden yararlanan kişilerin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

Fikri Mülkiyet Hakları

sosyalprestij.com’da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. sosyalprestij.com’un ziyaret edilmesi veya bu sosyalprestij.com’un hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda kişiye hiçbir ayrıcalık sağlamaz.

sosyalprestij.com’da yer alan bilgiler alikbts@gmail. com e-mail adresinden sunulan özel izinlerin haricinde hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. sosyalprestij.com’un bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Gizli Bilgi

Sitemize, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. Detaylı bilgi için “gizlilik politikası” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, sosyalprestij.com’un veritabanına aktarılan iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde kullanım şartları ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin üyliek hesabı kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden sitemiz sorumlu tutulamaz.

Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı kullanım şartlarından doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir.

Kullanım Şartlarının Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

Kullanım şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, kullanım şartlarının geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Kullanım Şartlarında Yapılacak Değişiklikler

Sosyalprestij.com dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve kullanım şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Benzer Gönderiler
Latest Posts from Sosyal Prestij

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir